Majątek, mienie komunalne

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach gospodaruje i zarządza wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, będącym własnością Gminy Sierakowice. Mienie ośrodka obejmuje składniki majątku trwałego, na który składają się środki trwałe: pomieszczenia będące w uzytkowaniu jednostki i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne. 

     Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:
- dotacji rządowych przyznawanych z budżetu państwa przez Pomorski Urząd Wojewódzki,
- dotacji gminnych przyznawanych z budżetu gminy przez Radę Gminy Sierakowice,
- środków pochodzących z innych źródeł.

     Działa wydatkując przyznane dotacje i środki pozyskiwane z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i celem na który zostały przeznaczone. Roczny plan finansowy Ośrodka ustala jego kierownik, wysokość dotacji ustalana jest corocznie.


     Stan mienia komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach
na dzień 31.12.2010 r. wynosił brutto 128 734,61 zł
na dzień 31.12.2011 r. wynosił brutto 154 876,91 zł
na dzień 31.12.2012 r. wynosił brutto 159 870,72 zł
na dzień 31.12.2013 r. wynosił brutto 167 578,09 zł

na dzień 31.12.2014 r. wynosił brutto 202 356,02 zł
na dzień 31.12.2015 r. wynosił brutto 205 838,03 zł
na dzień 31.12.2016 r. wynosił brutto 216 849,04 zł
na dzień 31.12.2017 r. wynosił brutto 237 508,33 zł
na dzień 31.12.2018 r. wynosił brutto 241 009,51 zł
na dzień 31.12.2019 r. wynosił brutto 296 084,13 zł
na dzień 31.12.2020 r. wynosił brutto 304 850,61 zł
na dzień 31.12.2021 r. wynosił brutto 300 952,20 zł

na dzień 31.12.2022 r. wynosił brutto 315 056,84 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Ewa Grzenkowicz
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2007-04-16 13:52:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2023-03-03 13:18:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki