KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gmina Sierakowice przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Planowany koszt realizacji Modułu I wynosi 33 817,00 zł i został w całości dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów – mieszkańców Gminy Sierakowice w wieku 65 lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb wpisujących się we wskazane w programie rządowym „Korpus Wsparcia Seniorów” obszary.

Zakres wsparcia:

 1. Wsparcie społeczne
 • uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
 1. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:
 • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
 • pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
 • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
 1. Wsparcie psychologiczne:
 • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
 • w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
 1. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
 • pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
 • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
 • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,
 • dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 • zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
 • wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,
 • pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
 • pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Ze wsparcia organizowanego w ramach programu mogą skorzystać seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mieszkańcy Gminy Sierakowice, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Do udziału w programie można się zgłosić dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, tel. 58 681 93 92, tel. kom. 601 964 899, 601 964 806.

Więcej informacji na temat dostępnych jest na stronie internetowej: program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2022-rok

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Cichocka
(2022-05-27)
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2022-05-27 13:18:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2022-05-27 13:23:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki