Archiwum aktualności

 

21.04.2020 r.

Komunikat

Na podstawie  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 697) do odwołania wykonywanie zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W świetle powyższego, tak jak już wcześniej w terminie od 16 marca 2020r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach nieprzerwanie realizuje zadania, w tym w szczególności rozpatruje wnioski, które interesanci mogą składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub platformy e-puap (w sposób wyłączający bezpośrednią wizytę w Ośrodku)Adres skrzynki ePUAP: /OPSSierakowice/SkrytkaESP

W celu uzyskania informacji jak załatwić sprawę rekomendowany jest kontakt telefoniczny 58 681 93 92,  58 681 92 44,  601 964 899  lub za pośrednictwem e-mail  gops@gops.sierakowice.pl 

 

 

 

16.03.2020 r.

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 
od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania wykonywanie zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

 

 

W celu uzyskania informacji jak załatwić sprawę rekomendowany jest kontakt telefoniczny 58 681 93 92,  58 681 92 44,  601 964 855  lub za pośrednictwem e-mail    gops@gops.sierakowice.pl

21.12.2018 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2018 r. tj. w wigilię Bożego Narodzenia interesanci Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmowani będą w godzinach  7.30 - 12.00

Kierownik
Ryszard Klajn

11.12.2018 r.

Mikołajki z naszej bajki

W dniu 5 grudnia br. grupa 50 dzieci uczestniczyła w zabawie mikołajkowej zorganizowanej przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, w ramach projektu socjalnego „Mikołajki z naszej bajki”. Zabawa odbyła się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Dzieci  miały okazję spędzić miło popołudnie, które obfitowało w moc wrażeń. Na początku spotkania każde dziecko otrzymało czapkę mikołajową,  a podczas zabawy mogło korzystać bez ograniczeń z przygotowanego poczęstunku. Dzieci aktywnie spędziły czas biorąc udział w konkursach zręcznościowych,  zabawach taneczno - ruchowych oraz zabawach z pomocnikami św. Mikołaja: z elfami, reniferem, aniołem i Panią Mikołajową. Było dużo śmiechu i mnóstwo pozytywnej energii. Największą atrakcją dla dzieci był Mikołaj, który osobiście im wręczał świąteczną paczkę w której znajdowały się m.in. gry edukacyjne, zestawy kreatywne, zabawki oraz słodkości.

 Projekt został zrealizowany  przy wsparciu partnerów i wolontariuszy. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach dziękują wszystkim osobom zaangażowanym   w zabawę mikołajkową, dzięki której dzieci mogły poczuć magię świąt.                                                                                      

                                                                                                       Zespół projektowy GOPS w Sierakowicach

.              .   .      .      . .

 

26.11.2018 r.

16.11.2018 r.

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.” 
/Mikołaj Gogol/

Wolontariat przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że poszukuje chętne osoby w zakresie pomocy przy organizacji przedsięwzięć na rzecz mieszkańców gminy Sierakowice i pomocy przy akcjach społecznych.Na obecną chwilę potrzeba jest udzielania korepetycji i wsparcia w nauce dzieci szkół podstawowych z gminy Sierakowice oraz w najbliższym czasie pomoc przy organizacji przedsięwzięcia dla młodszych mieszkańców naszej gminy.
Wobec powyższego serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chcące nieść pomoc innym oraz dysponujące wolnym czasem do kontaktu oraz uzyskania informacji w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach:
ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice- pokój 174  lub pod nr tel. 58 681 93 92, 58 684 60 37.

Koordynator wolontariatu
Weronika Petta

13.11.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że planowana jest dystrybucja artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w listopadzie 2018 r. dla beneficjentów zakwalifikowanych  do uczestnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018.

Wszystkie osoby posiadające skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej od pracowników socjalnych tut. ośrodka zostaną powiadomione telefonicznie lub osobiście o terminie i miejscu wydawania żywności.

06.11.2018 r.

APEL
DO SOŁTYSÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY SIERAKOWICE

W związku z okresem zimowych chłodów zwracam się z prośbą do wszystkich sołtysów i mieszkańców gminy Sierakowice, aby podjęli współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach.Okres zimowy ze względu na niskie temperatury jest okresem szczególnym, gdyż  stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych. Apelujemy do Państwa o przekazywanie nam informacji, które mogą przyczynić  się do udzielenia szybkiej i niezbędnej pomocy osobom tego potrzebującym, aby uniknąć ludzkiej tragedii.

Wszelkie informacje można zgłaszać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 34 lub dzwonić pod numer telefonu 58 681-93-92.

Ryszard Klajn
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

25.10.2018 r.

Projekt socjalny „ ZDROWE ŻYWIENIE TO MĄDRE MYŚLENIE - warsztaty kulinarne ”

II edycja

W dniu 24 października 2018 r. w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Zdrowe żywienie to mądre myślenie”. Tematem spotkania było przygotowanie zdrowych i pożywnych śniadań. Warsztaty prowadziła nauczycielka pani Małgorzata Chobot, natomiast uczennice szkoły przedstawiły uczestniczkom wartości odżywcze posiłków i pomagały w ich przygotowaniu.

 

 

 

12.10.2018 r.

Projekt socjalny „ ZDROWE ŻYWIENIE TO MĄDRE MYŚLENIE - warsztaty kulinarne ”

II edycja

W celu wzmacniania samodzielności i kompetencji rodziców Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty socjalne skupiające się wokół organizacji przedsięwzięć na rzecz rodziców i ich dzieci. Jeden z projektów polega na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych dla kobiet i ich dzieci, głównie z rodzin objętych asystenturą. W dniu 4 października 2018 r. odbył się pierwszy z trzech warsztatów kulinarnych zaplanowanych w ramach II edycji projektu „Zdrowe żywienie to mądre myślenie”.  Podczas warsztatów uczestniczki przyuczą się  do przygotowania potraw z wykorzystaniem różnorodnych  i pełnowartościowych produktów  oraz  poznają  wiedzę dotyczącą zasad zdrowego żywienia, stosowania różnych technik kulinarnych, bezpiecznego posługiwania się ostrymi narzędziami, sprzętem i urządzeniami gastronomicznymi oraz sprzętem kuchennym a także wzrośnie u nich umiejętność dbania o czystość otoczenia i warunki higieniczne podczas gotowania. Warsztaty realizowane są przez nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach oparciu o podpisane porozumienie. W ramach pierwszego spotkania kobiety przygotowywały cztery rodzaje zup.

.

.

.

 

 

03.10.2018 r.

,

W Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu:

 Osobisty w dniach: 
poniedziałek - w godzinach 8.00 - 15.00 
wtorek - w godzinach 8.00 - 15.00 
środa - w godzinach 13.00 - 20.00 
czwartek - w godzinach 8.00 - 15.00 
piątek - w godzinach 8.00 - 15.00 
sobota - w godzinach 11.00 - 15.00 


Telefoniczny pod numerami telefonu: 58 555 78 78 oraz kom. 668 928 431 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 15.00.

Rodzaje pomocy

 • pomoc udzielana przez osobę pierwszego kontaktu
 • pomoc prawna i mediacje 
 • pomoc psychiatryczna i psychologiczna
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw (w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji), wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji miejskiej publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw
 • pomoc w formie bonów żywnościowych
 • pomoc w formie bonów towarowych (zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej) 
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego (wycieczki, turnusy)

 

26.09.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  W ramach Podprogramu 2018 wydawana będzie żywność dla najuboższych mieszkańców gminy i prowadzone będą działania towarzyszące dla osób objętych tą formą pomocy m.in.: grupy wsparcia, program aktywizacyjny "BMW", wsparcie psychologa, pedagoga, specjalisty ds. rodziny.  Informacje

 

22.08.2018 r.

INFORMACJA
dotycząca realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

09.08.2018 r.

INFORMACJA

Z uwagi na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, tut. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w dniu 09. 08. 2018 r. do godz. 14.00

Zarządzenie kierownika

 

01.08.2018 r.

INFORMACJA

Z uwagi na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, tut. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w dniach 01-02. 08. 2018 r. do godz. 14.00

Zarządzenie kierownika

 

30.07.2018 r.

PROJEKT SOCJALNY „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

W dniu 28 lipca 2018 r. miało miejsce kolejne działanie w ramach projektu socjalnego "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ". Uczestniczki projektu przy dużym wsparciu i zaangażowaniu sołtysa pana Edmunda Król zorganizowały w Mrozach "PIKNIK RODZINNY". W pikniku udział wzięło ponad 100 osób nie tylko mieszkańców sołectwa lecz również z innych miejscowości. Podczas spotkania można było skorzystać z darmowego posiłku, ciast i kawy, ponadto dzieci otrzymały darmowe lody i watę cukrową. Licznie zebrani dorośli i dzieci zostali zaproszeni do wspólnych zabaw, gier i konkursów, które poprowadził koordynator sportu w gminie Pan Marian Wnuk-Lipiński. Nagrody w konkursach zafundowali liczni przedsiębiorcy z terenu gminy jak i osoby indywidualne. Dużą atrakcją dla dzieci okazała się dmuchana zjeżdżalnia. Dzięki PIKNIKOWI RODZINNEMU uczestniczki projektu miały możliwość rozwoju swoich umiejętności pracy w grupie, umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywności w życiu społecznym.

Serdeczne podziękowania składamy państwu Elżbiecie i Dariuszowi Czaja z Mrozów, którzy udostępnili teren, Panu sołtysowi Edmundowi Król, koordynatorowi sportu Panu Marianowi Wnuk-Lipińskiemu i licznym sponsorom:

 1. Diagnostyka pojazdów – Mański
 2. Przetwórstwo Mięsne „LIS”, Sierakowice
 3. Sklep „ U Andrzeja” Miąskowscy, Mrozy
 4. Henryk Grzenkowicz, Mrozy
 5. TARTAK – Treder, Stara Maszyna
 6. MARKET SPOŻYWCZY, Stara Maszyna
 7. Firma „BAT”, Sierakowice
 8. Sklep  „EXPERT” Sierakowice
 9. „KISTON” Drywa, Sosnowa Góra
 10. Hurtownia „RIBENA”,  Wygoda

             

 

29.06.2018 r.

Projekt socjalny „RODZINA BLISKO SIEBIE”

W minioną niedzielę tj. 24.06.2018 r. w ramach projektu socjalnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach odbył się piknik rodzinny pt. „RODZINA BLISKO SIEBIE”. Na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Lipą” w Kamienickim Młynie. 7 rodzinom z terenu gminy Sierakowice zapewniono liczne atrakcje. Rodzice wspólnie z dziećmi (łącznie 39 osób) uczestniczyli w konkurencjach sportowych i edukacyjnych. Podczas wspólnie spędzonego czasu rodziny miały szansę sprawdzić się w działaniach wymagających współpracy, strategicznego myślenia i poczucia humoru. Wiele śmiechu i radości rodziny doświadczyły podczas pozowania do zdjęć w przebraniu w „fotoramce”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy na dmuchanej zjeżdżalni, skoki na trampolinach, zabawy z Minionkiem – postacią z filmu animowanego. Rodzice podczas pikniku skorzystali z szkolenia z zakresu oszczędzania i omijania pułapek bankowych w kontekście brania pożyczek w parabankach. Uczestnikom projektu zapewniono poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, ciasta  i owoców. Dzieci miały możliwość częstowania się watą cukrową. Piknik pokazał jak duże jest zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Rodzice poprzez udział w wielu konkurencjach i zabawach dali doskonały przykład swoim pociechom.  Zakładany w projekcie cel tj. pogłębienie więzi miedzy członkami rodziny z naciskiem na łączenie pokoleń (rodzice – dzieci) został osiągnięty. Do zrealizowania tego celu przyczyniło się wiele osób i podmiotów bezinteresownie wspierających działania naszego Ośrodka. Składamy serdeczne podziękowania: koordynatorowi ds. sportu w gminie Sierakowice, bankowi BZWBK 1/0 w Kartuzach, KGW w Paczewie, Masarni Kaszubskiej z siedzibą w Kartuzach, Przewozom autokarowym „Gryf”, wolontariuszom działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach oraz innym zaangażowanym osobom.

    ,   ,   ,   ,  ,

26.06.2018 r.

PROJEKT SOCJALNY „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

W dniu 25 czerwca 2018 r. miało miejsce kolejne działanie w ramach projektu socjalnego "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ". Projekt zakłada  tworzenie warunków dla rozwoju kobiet w grupie wsparcia. Poprzez wspólne spotkania, szkolenia, warsztaty chcemy wskazać  kobietom jak ważne jest poszerzanie wiedzy, zadbanie o rozwój osobisty, poznanie swoich mocnych stron i zasobów. Natomiast biorąc pod uwagę bardzo ważną dla uczestniczek  rolę matek, zaproponowano im wyjazd z dziećmi do Parku Edukacyjnego ZOO-Egzotyczne do Tuchlina w ramach działania  "Ciekawi świata". Uczestniczki wraz z dziećmi miały okazję poznać, dotknąć wiele odmian egzotycznych gadów, ptaków, płazów, ryb. Ponadto wspólnie obejrzano film 3D "Perła Oceanów" ukazującym piękno głębi oceanów. Następnie wspólnie spędzono czas na grillowaniu, słodkim poczęstunku i kawie  oraz zabawie na placu. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni.

    .     .   .   .

20.06.2018 r.

INFORMACJA

Stowarzyszeniu OVUM w bieżącym roku powierzono na terenie województwa pomorskiego realizację zadania publicznego w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w Gdyni przy ul. Traugutta 2.
Osoby pierwszego kontaktu pełnią dyżur osobisty w siedzibie Ośrodka oraz dyżur telefoniczny pod nr 58 776 40 67:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00,
 • w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu jest możliwy również pod nr 58 776 40 67 podczas dodatkowych dyżurów telefonicznych pełnionych:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00,
 • w soboty w godzinach 08:00-11:00.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

 • pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • psychoterapię,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw,
 • bony żywnościowe,
 • bony na zakup odzieży, bielizny i obuwia.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia również świadkom i osobom im najbliższym: 

 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy psychologicznej,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.

Wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka prowadzonej pod adresem http://ovum.org.pl/osrodek-pomocy-pokrzywdzonym-przestepstwem.

19.06.2018 r.

Projekt socjalny pt. „Świadomy rodzic – zdrowa rodzina”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach zrealizował w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach projekt socjalny pt. „Świadomy rodzic – zdrowa rodzina”, który składał się z 3 modułów tematycznych. Działania ukierunkowane były na podnoszenie świadomości wśród rodziców z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i zdrowego stylu życia rodziny. Biorąc pod uwagę przyrost naturalny występujący w Gminie Sierakowice zasadne było stworzenie oferty edukacyjnej  dla rodziców. W trakcie realizacji projektu przeszkolono rodziców w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w trzech obszarach, tj. pierwsza pomoc przedmedyczna, prawidłowe nawyki żywieniowe oraz sport w kontekście dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne całej rodziny.
I moduł pt. „Ratuję, bo potrafię” odbył się 20.04.2018 r. Przeszkolonych zostało 17 osób (15 kobiet i 2 mężczyzn) z podstawowej wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie poprowadzili wykwalifikowani ratownicy medyczni. W programie znalazły się wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnicy dowiedzieli się jak ważnym elementem jest rozpoznanie sytuacji poszkodowanego, wykonanie tzw. wywiadu  i nawiązanie kontaktu z poszkodowanym, zdecydowanie o pierwszych krokach jakie należy wykonać, aby zadbać o osobę potrzebującą pomocy. Uczestnicy mogli zapoznać się z techniką udzielania pomocy  w przypadku udrożnienia dróg oddechowych u dzieci i dorosłych, zadławienia, zachłyśnięcia niemowląt, rozpoznawania i postępowania w bezdechu niemowląt. Omówiono tematykę tamowania krwotoków, unieruchamiania ciał obcych w ranie, postępowania w przypadku oparzeń, wyposażenia apteczki. Poruszono temat zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym uczestnikom w miejscu zdarzenia. Uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia na fantomach resuscytację krążeniowo-oddechową u dzieci i dorosłych, a także zostali poinstruowani w jaki sposób prawidłowo ułożyć pozycję bezpieczną u nieprzytomnego. Zapoznali się z procedurami postępowania z chorym  w przypadku urazów kręgosłupa oraz innych narządów ruchu. Uzyskali informację w jaki sposób udzielić pomocy w napadzie drgawek u dzieci, wysokiej temperaturze, omdleniach, porażeniu prądem, użądleniach. Uczestnicy poznali sposób postępowania w przypadku resuscytacji przy użyciu automatycznego defibrylatora – AED.
II moduł pt. „Wiemy co jemy” odbył się 24.05.2018 r. w szkoleniu wzięło udział 16 uczestników (kobiet). Zajęcia prowadziła dietetyk , która na co dzień pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum  Żywienia w Sierakowicach. Uświadomiła ona rodzicom  jaki wpływ na funkcjonowanie fizyczne i zdrowotne dzieci ma odżywianie, przekazała im wiedzę na temat zdrowego żywienia oraz chorób dieto zależnych. Rodzice po wykładzie mieli możliwość degustacji zdrowych przekąsek. Uzyskali informację jak ważne i konieczne  jest stosowanie urozmaiconej diety  w rożne produkty ze wszystkich grup umieszczonych na kolejnych piętrach piramidy zdrowego żywienia, aby chronić dzieci i młodzież przed niedoborami pokarmowymi i chorobami powstającymi na ich tle.
III moduł pt. „Żyję zdrowo – na sportowo”  odbył się 07.06.2018 r. poświęcony był tematyce związanej  z aktywnością fizyczną i jej znaczeniem w życiu człowieka. Zajęcia przeprowadził trener personalny i sportów siłowych - nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. W spotkaniu udział wzięło 15 osób, w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn. Podczas pierwszej części zajęć uczestnicy spotkania zostali zapoznani z wiedzą teoretyczną na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, roli aktywności fizycznej u dzieci i osób starszych, wpływu braku aktywności fizycznej na dziecięcy organizm. Aktywność fizyczna przedstawiona została jako forma spędzania czasu wolnego. Zaprezentowano najprostsze i najtańsze formy aktywności fizycznej, takie jak wchodzenie po schodach, jazda na rowerze, spacery, ćwiczenia przed telewizorem, marszobiegi, Nordic Walking, zabawy z dziećmi. Omówiono rodzaje mięśni, wpływ rozgrzewki na organizm oraz zalety treningu core. W drugiej części zajęć uczestnicy mieli okazję wykonać różnego rodzaju ćwiczenia: rozciągające, relaksacyjne i korekcyjne (rozgrzewka na sali gimnastycznej, ćwiczenia mięśni głębokich i ćwiczenia z piłką gimnastyczną).
Po zakończonych modułach zostały zebrane ankiety ewaluacyjne, z których wynika, iż uczestnicy działań projektowych byli zadowoleni z udziału w poszczególnych modułach tematycznych, chętnie poleciliby podobne przedsięwzięcia osobom bliskim i znajomym, podkreślali fachowość przedstawienia i omówienia tematów. Rodzice aktywnie uczestniczyli w zajęciach wykazywali zainteresowanie omawianymi zagadnieniami.

Zrealizowany projekt wpłynął na poszerzenie świadomości wśród rodziców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia rodziny co ma istotny wpływ na całokształt funkcjonowania rodziny.

               .     .    .

 

15.05.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach informuje, że planowana jest dystrybucja artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych w bieżącym miesiącu dla beneficjentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017.

Wszystkie osoby posiadające skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej od pracowników socjalnych tut. ośrodka zostaną powiadomione telefonicznie lub osobiście o terminie i miejscu wydawania żywności.

 

09.05.2018 r.

.

Główne założenia Projektu „NESTOR-standard wsparcia seniorów powiatu kartuskiego”:

 • objęcie mieszkańców gmin Sierakowice, Stężyca i Sulęczyno wsparciem poprzez system teleopieki dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które na co dzień mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu oraz
 • utworzenie Klubów Seniora dla osób poszukujących aktywności, towarzystwa i umiejętności funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości otaczającego świata.
  Teleopieka – to system który opiera się na telefonii komórkowej lub stacjonarnej, oraz całodobowym centrum alarmowym, które w przypadku naciśnięcia przycisku SOS odbiera połączenie od osoby objętej systemem, sprawdzając co się stało i dokonując oceny sytuacji w celu podjęcia dalszych działań (wezwanie pomocy, karetki pogotowia itp.) Osoba objęta opieką otrzymuje specjalny telefon komórkowy (lub stacjonarny) oraz przycisk SOS w formie opaski na rękę lub zawieszki.
  Kluby Seniora – to miejsca gdzie seniorzy mogą się spotkać w celu spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny. Kluby zakładają organizację spotkań, pogadanek, wyjazdów, szkoleń itp. Celem prowadzenia Klubów jest jak najszersza integracja osób starszych i ich środowisk w celu zachowania ich dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.
  Projekt Powiatu Kartuskiego to przedsięwzięcie partnerskie, realizowane przy współpracy z Gminami Sierakowice, Stężyca i Sulęczyno, a także organizacjami pozarządowymi: Fundacją Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym.

 

22.03.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór do uczestnictwa
        w projekcie socjalnym
„Świadomy rodzic – zdrowa rodzina”
realizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Niniejszy projekt skierowany jest do podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, którzy pełnią rolę rodzica. Projekt przewiduje 3 moduły tematyczne, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, nawyków zdrowego żywienia, organizacji czasu wolnego dzieciom poprzez działania sportowe. Zakłada się przeszkolenie 20 osób w każdym module. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa od 26.03.2018 r. prowadzona będzie przez pracowników socjalnych GOPS  w Sierakowicach i będzie trwać do 13.04.2018 r. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w GOPS w Sierakowicach w pokoju nr 183 , tel. 58 681-65-91 oraz w pokoju nr 174, tel. 58 684-60-37. Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w ww. projekcie.

21.03.2018 r.

PROJEKT SOCJALNY „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach przystąpił do realizacji projektu socjalnego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Zakłada on tworzenie warunków dla rozwoju kobiet w grupie wsparcia. Kobiety te miały możliwość uczestniczenia we wspólnych szkoleniach, warsztatach i wyjazdach w latach ubiegłych. Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ ma na celu podtrzymywanie osiągniętych efektów w zakresie aktywizacji społecznej i integracji kobiet. Ma stworzyć przestrzeń, w której kobiety będą wzajemnie zachęcały się do działania, będą również mogły czerpać z żywych przykładów innych kobiet, które z sukcesem rozpoczęły karierę zawodową. Nie zabraknie tego co dla matek jest ważne czyli wspólnych działań i spędzania wolnego czasu z dziećmi, poszerzania wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci ale również tego, co dla kobiet powinno być ważne, czyli zadbania o własną psychikę, o własne ciało, zarówno od strony wyglądu zewnętrznego jak i kondycji fizycznej, poznanie swoich mocnych stron i zasobów. Samopoznanie i własny rozwój są podstawą dobrego funkcjonowania w rodzinie i w  społeczeństwie.

W dniu 19 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach miało miejsce pierwsze działanie w ramach projektu. Kobiety wraz ze swoimi dziećmi wspólnie tworzyły „Ozdoby wielkanocne”, podczas których wykorzystując ogólnie dostępne materiały, uczyły się twórczego działania, kreatywnego myślenia, wyrażania swojego stylu, dobierania kolorów i wzorów.

Koordynator  Ewa Grzenkowicz

 

 .       .       .     

21.03.2018 r.

PROGRAM „ CZYSTE POWIETRZE”

 W ubiegłym roku Rada Ministrów przyjęła Program „ Czyste Powietrze”, w ramach którego  Ministerstwu  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zostało przypisane zadanie dotyczące: „Włączenia pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne  w ramach pracy socjalnej w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu/mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych.”

W celu ułatwienia realizacji w/w zadań na stronie Ministerstwa  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej została uruchomiona zakładka z linkami do pobrania odpowiednich materiałów, publikacji i ulotek. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze---przydatne-linki/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca mieszkańców Gminy Sierakowice  do zapoznania się również z załączonymi poniżej materiałami dot. programu “Czyste Powietrze”.

INFORMATOR CZYSTE CIEPŁO W MOIM DOMU Z PALIW STAŁYCH

Zbiór Praw Konsumenta

Inf. dot. dofinansowania do wymiany kotłów

Inf. dot. dofinansowania do ogrzania domu

Inf. dot. dodatku energetycznego

 

16.03.2018 r.

Karteluszka dla serduszka

W dniu 15.03.2018r., w Domu Katolickim w Sierakowicach zrealizowano projekt socjalny pt. „Karteluszka dla serduszka”. Inicjatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach a wsparcie przy jego realizacji okazał „Klub Małego Wolontariusza” działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach, pod opieką p. Anny Bendzmer. Dzieci pochodzące z rodzin objętych pomocą tut. GOPS oraz mali wolontariusze tworzyli kartki wielkanocne dla mieszkańców gminy Sierakowice, którzy borykają się z takimi problemami jak: samotność, niepełnosprawność i długotrwałe choroby. Ten symboliczny gest miał na celu nauczyć dzieci wrażliwości, współpracy w grupie oraz angażowania się w działania na rzecz innych osób. Poza tym głęboko wierzymy, że taki bezinteresowny gest wywoła uśmiech i radość wśród adresatów kartek. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Nieoceniona była pomoc wolontariuszy działających przy GOPS w Sierakowicach, którzy wspierali małych artystów i pobudzali w nich kreatywność.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które zaangażowały się w realizację niniejszego projektu socjalnego.