Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  można składać na kilka sposobów:

  • osobiście w GOPS ul. Lęborska 34 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 7:30 do 15:30,

wtorek od 7:30 do 16:00,

środa i czwartek od 7:30 do 15:30,

piątek od 7:30 do 15:00,

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: gops@gops.sierakowice.pl
  • faksem na nr (58) 681-65-34
  • pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   83-340 Sierakowice ul. Lęborska 34 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków .

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek oraz zwięzły opis sprawy. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

 

Przyjęcia interesantów

Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, w tym w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

     
Na spotkanie można zapisać się osobiście w siedzibie GOPS
Sierakowice ul. Lęborska lub telefonicznie pod numerem: (58) 681-92-44
w godz. 8.00– 15.00.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzenkowicz Ewa
(2014-05-15 14:55:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Ewa
(2021-05-25 15:42:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki